Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Frontón da Biblioteca Nacional

EWg9m58XkAESyiz (1)

Fachada e frontón, obra de Agustín Querol, rematado por tres esculturas, unha en cada extremo do triángulo: o Xenio (dereita) e o Estudo (esquerda) e, no vértice superior, España (ao pé do león que simboliza Castela).

EWg9_g-XsAAtegi

A figura central do frontón representa a Paz; aos seus pés, o xenio da Guerra rompendo unha espada, ao que seguen as distintas artes e ciencias: a Elocuencia, a Poesía, a Música… unha alegoría do triunfo das artes, as letras e as ciencias baixo o amparo da Paz.